Dan mladih istraživačaDan mladih istraživača


Znanstveni skup „5. Dan mladih istraživača“ organizira se po peti put s ciljem okupljanja mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku u okviru svojih sastavnica:


Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek,

Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek,

Medicinskog fakulteta Osijek,

Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo,

Odjela za kemiju,

Odjela za biologiju i

Odjela za fiziku

te po prvi puta Fakulteta za primijenjenu matematiku i informatiku.


Skup će se održati 14. studenog 2023. godine u prostorijama Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6,  Osijek, koji je ujedno i organizator ove godine te na taj način potaknuti povezivanje mladih istraživača – diplomanata, doktoranada i poslijedoktoranada. Mladi istraživači imat će priliku na ovome skupu prezentirati svoje rezultate istraživanja nastalih izradom doktorskih radova ili sudjelovanja na znanstvenoistraživačkim projektima te na taj način sudjelovati u razmjeni, informiranju, razvoju novih znanja i iskustava te poticanju suradnje.


Na ovaj način težimo povezivanju mladih istraživača, njihovom potencijalu, protoku znanja kroz razmjenu, potičemo suradnju među znanstvenim institucijama, promicanju znanosti te jačanju kapaciteta za istraživački i znanstveni rad i interdisciplinarnost te stvaramo temelje za buduću suradnju među sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kroz srodna područja znanosti (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina, zdravstvo, matematika i informatika).


Detalji o Skupu dostupni su na web stranici http://dmi.unios.hr/, a novosti možete pratiti i putem facebook-a: https://www.facebook.com/istrazivaci.os.