OBAVIJEST o javnoj obrani teme doktorske disertacije Mirjana Lončar, mag. ing. oecoing.


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/13, URBROJ: 2158-82-06-20-10) od 22. prosinca 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću


OBAVIJEST

o javnoj obrani teme doktorske disertacije

 


Mirjana Lončar, mag. ing. oecoing.,

 

studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 26. siječnja 2021. (utorak), u 13:00sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:

 

Zelene sinteze derivata kumarina i piridina s potencijalnom antifungalnom aktivnosti

 

Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu – predsjednik

  2. prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član

  3. doc. dr. sc. Valentina Bušić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član

  4. prof. dr. sc. Hrvoje Pavlović, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana

 

Dekan

 

prof. dr. sc. Jurislav Babić