Obavijest o upisima u 1. godinu akademske 2020./21 jesenski rok

RASPORED UPISA KANDIDATA

u I. nastavnu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u
ak. god. 2020./2021. prema konačnoj rang listi


Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek će upis kandidata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u akademskoj godini 2020./2021. provoditi 


ponedjeljak , 21. rujna 2020. prema rasporedu u prilogu!


Raspored upisa napravljen je prema konačnoj rang listi kandidata koji su stekli pravo upisa na Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.


Kandidati su raspoređeni u upisne grupe prema abecednom redoslijedu. Kandidati se trebaju osobno odazvati upisu prema priloženom rasporedu upisa (datum i vrijeme upisa je navedeno u tablici). Iznimno, mimo rasporeda mogu doći na upis kandidati koji su prethodno kontaktirali Studentsku referadu (tel: 031/224‑331, e.mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) i dogovorili dolazak u novom terminu.


Kandidati koji se ne odazovu upisu (prema rasporedu ili dogovoru) gube pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijeku u ak. god. 2020./2021.  


Kandidati se trebaju javiti u Studentsku referadu, koja se nalazi na I. katu, lijevo (F. Kuhača 18, Osijek).


Upisi će se provoditi:


  • elektronskim upisom studijske godine i unošenjem osobnih podataka (elektronski, preko računala)
  • popunjavanjem Matičnog lista.
  • Ugovora o studiranju


Ukupni troškovi upisa iznose 410,00 kn i uključuju: troškove upisa, upisnih materijala, studentske iskaznice, projekte Studentskog zbora i obvezno osiguranje studenata.


Troškovi upisa se uplaćuju  na žiro račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.).


Prilikom uplate obavezno je navođenje sljedećih elemenata:


Platitelj:          Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj:         Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek
Iznos:              410,00
IBAN primatelja:     HR1725000091102017142
Model:             67
Poziv na broj:         OIB studenta
Opis plaćanja:         Ime i prezime studenta


Za upis je potrebno donijeti:


  • Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature (ukoliko kandidati još nisu dobili svjedodžbu/potvrdu, naknadno će je donijeti)
  • Svjedodžbu o završnom radu (kandidati koji nisu završili gimnaziju)
  • jednu (1) fotografije veličine 4 x 6 cm,
  • presliku osobne iskaznice (obje strane),
  • potvrdu o uplaćenim troškovima upisa
  • kemijsku olovku i
  • masku za lice


Kandidati koji po prvi put upisuju preddiplomski sveučilišni studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a prethodno su već bili upisani na preddiplomski studij u statusu redovnog studenta (na bilo kojem fakultetu, odnosno studijskom programu), prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu preddiplomskog studija u iznosu 7.370,00 kuna. 


Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon studentske referade: 031/224-331 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


RASPORED UPISA KANDIDATA21. rujna 2020. u 9:00 sati

Redni broj

Plasman

Kandidat

1.

9

Babić, Mia

2.

14

Bolfek, Jan

3.

23

Brkljačić, Gabrijel

4.

18

Čordaš, Dominik

5.

16

Damjanović, Ivona21. rujna 2020. u 9:40 sati

Redni broj

Plasman

Kandidat

6.

21

Dobrinjkić, Lucija

7.

8

Ervačić, Marija

8.

2

Fučić, Filip

9.

11

Holjevac, Filip

10.

10

Hostonski, Ivona21. rujna 2020. u 10:20

Redni broj

Plasman

Kandidat

11.

7

Jagečić, Lara

12.

1

Lukša, Nika

13.

22

Maletić, Klara

14.

4

Marketić, Ana

15.

17

Miljuš, Tamara21. rujna 2020. u 11:00

Redni broj

Plasman

Kandidat

16.

3

Nanić, Emma

17.

19

Pleša, Jelena

18.

20

Potočki, Vedran

19.

5

Rubil, Ana

20.

12

Tepurić, Anđa21. rujna 2020. u 11:40

Redni broj

Plasman

Kandidat

21.

24

Tot, Patrik

22.

15

Vidak, Petra

23.

6

Vrban, Jelena

24.

13

Vukorepa, Lučia