Odluka o izboru doc. dr. sc. Marijane Blažić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije.