Zbornik radova i sažetaka sa trećeg kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima

Naslov:

Zbornik radova i sažetaka sa trećeg kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima "PČELARSTVO I PČELINJI PROIZVODI" / Midhat Jašić (ur.).

Izdavač:

Bihać : Udruženje za nutricionizam i dijetetiku "Hranom do zdravlja’’, 2018.,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

 

ISBN:

2490-3159