RASPORED ZA USMENI ISPIT AK_PISMENI 7.7.2022.

SRIJEDA 13.7.22.

8.30 h

BABIĆ MARIJA MAGDALENA

BOROVIĆKA INES

ČABAJ STELA

9.30 h

ČABRAJAC IVONA

FOGADIĆ IVONA

HRANJ TARA

10.30 h

IVANETIĆ KARLA

JAKŠIĆ ANA

MARJANOVIĆ IVA

12.00 h

MARKOVIĆ LEONARDA

NOVAK NEVEN

POVRŽENIĆ SARA

13.00 h

ROD LEON

TEPURIĆ ANĐA

TUREK KATARINA

Konzultacije će se održati u srijedu u 8.15 h.