Raspored za usmeni ispit iz AK

USMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U SRIJEDU PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

9.30 h

MARIJA SUDAR

EMILI VIZINGER

DORIS MAGDIĆ

10.30 h

MARTINA MARIJANOVIĆ

INES BOROVIĆKA

MARIJA MAGDALENA BABIĆ

11.30 h

JAN BOLFEK

ELEONORA DIVJANOVIĆ

Konzultacije će se održati u utorak 8.30 h.