Biotehnološka proizvodnja hrane / Tradicionalna biotehnologija

Ispit iz kolegija održati će se u četvrtak 02. 07. 2020. u 12h u P-3. Studenti koji misle izaći na ispit trebaju ga prijaviti putem studomata i predati papire do 01. 07. 2020. u 12h u studentsku službu. Ako studenti iz bilo kojeg razloga na mogu predati papire dan ranije mogu iste ponijeti sa sobom na ispit.