Ispravak - rok iz Opće i anorganske i Opće i analitičke kemije

Pismeni ispit iz Opće i anorganske i Opće i analitičke kemije će se održati 27.5. (ne 28.5. kako je prethodno napisano) u isto vrijeme i uz iste uvjete kako je prethodno navedeno.

Pismeni ispit iz Analitičke kemije će se održati 21.5. 8-10 sati.

Kad rokovi budu objavljeni na studomatu, studenti će se moći prijaviti.