KONTROLA KAKVOĆE HRANE-III. parcijalni ispit

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

KATEDRA ZA KAKVOĆU HRANE

 

Treći parcijalni ispit iz kolegija Kontrola kakvoće hrane održat će se 03.02.2020. od 8-10h u predavaonicama P7 i P8 (Rektorat). Prijave se moguće do 30.01.2020. na isti način kao i za predhodne parcijalne provjere znanja.

 

Asistentica:

dr.sc. Blanka Bilić Rajs