Modeliranje - Usmeni dio 20.02.2023. i 22.02.2023.

MODELIRANJE OPERACIJA I PROCESA

MODELIRANJE I UPRAVLJANJE U PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKIM PROCESIMA


Zamjene termina su moguće samo ako kandidati međusobno zamjene grupe i termin ispita.
U grupama mora nepromijenjen broj kandidata.

 

Raspored za usmeni dio ispita - Predavaonica P4

20.02.2023.

1

 

113146170

PhI

10:00-12:00

2

 

113146394

PhI

3

 

113146373

PhI

4

 

113138593

PhI

5

 

113146950

PhI

6

 

113148768

PhI

7

 

113148864

PhI

8

 

113148731

PhI

9

 

113140385

PhI

12:00-14:00

10

 

113145792

PhI

11

12

13

14

15

 

 

16

 

Raspored za usmeni dio ispita - Predavaonica P4

22.02.2023.

17

 

113148929

PcI

8:30-10:30

18

 

113148822

PcI

19

 

253045728

PcI

20

 

113143441

Pcl

21

 

113143595

PcI

22

 

11167818

PhI

23

 

113147045

PhI

24

 

113147365

PhI

10:30-12:30

25

 

113148357

PhI

26

 

113147092

PhI

27

 

113143623

PhI

28

 

11164169

PhI

29

 

113147227

PhI

30

 

113145189

PhI

31

 

113146048

PhI

12:30-14:30

32

 

113148981

PhI

33

 

113142509

PhI

34

 

113148934

PhI

35

 

113140198

PhI

36

 

113144571

PhI

37

 

113147916

PhI

38

 

113148789

PhI

14:30-16:30

39

 

113147162

PhI

40

 

113148705

PhI

41

 

113148495

PhI

42

 

302024537

PhI

43

 

113137624

PhI

44

 

113140530

PhI