Sveučilišni diplomski studiji

NOSITELJ STUDIJA

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI

2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova

Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.


UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Na diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili prijediplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili prijediplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici koji su završili druge prijediplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati pod uvjetom polaganja razlike ispita.

Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se temeljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.


AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: sveučilišni magistar/ra inženjer/ka prehrambenog inženjerstva
  • kratica naziva: univ. mag. ing. techn. aliment.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo, magistri inženjeri stječu dovoljno općih i stručnih znanja iz temeljnih prirodnih znanosti te iz kemije hrane, mikrobiologije, procesnog inženjerstva, znanosti o hrani i prehrani i drugih disciplina koja im omogućavaju da se bave problematikom vezanom za proizvodnju hrane, za vođenje tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji, za unapređenje postojećih procesa i tehnologija, odnosno uvođenje novih te za projektiranje industrijskih pogona. Pored navedenog, stručnjaci navedenog profila osposobljeni su i za rad na unapređenju postojećih i razvoju novih prehrambenih proizvoda te osiguranju i nadzoru kakvoće. Stručnjaci koji završe ovaj diplomski studij kvalificirani su i za rad u znanstvenim institucijama (fakulteti, instituti) na poslovima razvoja i istraživanja kao i u školama gdje mogu predavati određene stručne predmete.


MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA

Nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija, sveučilišni magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih specijalističkih studija ili doktorskog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

NOSITELJ STUDIJA

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI

2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova

Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.


UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Na sveučilišni diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili prijediplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili prijediplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici koji su završili druge prijediplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati pod uvjetom polaganja razlike ispita.

Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se temeljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.


AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: sveučilišni magistar/ra inženjer/ka procesnog inženjerstva,
  • kratica naziva: univ. mag. ing. proc.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Procesno inženjerstvo sveučilišni magistri inženjeri stručno su i znanstveno osposobljeni za vođenje tehnoloških procesa u kemijskoj, prehrambenoj i srodnim industrijama te za unapređenje postojećih procesa i tehnologija, kao i uvođenje novih. Osim toga, navedeni stručnjaci dobivaju potrebna znanja iz područja optimiranja i projektiranja tehnoloških procesa u procesnoj industriji.

Pored općih znanja iz temeljnih znanosti, magistar procesnog inženjerstva stječe stručna znanja iz projektiranja, modeliranja i simuliranja procesa, ekološkog inženjerstva i srodnih disciplina, koja mu omogućavaju uspješno uključenje u radni proces ili nastavak usavršavanja.


MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA

Nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija, sveučilišni magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih specijalističkih studija ili doktorskog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

NOSITELJ STUDIJA

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI

2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova

Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.


UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Na sveučilišni diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili prijediplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili prijediplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici koji su završili druge prijediplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati neki od gore sveučilišnih diplomskih studija pod uvjetom polaganja razlike ispita.

Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se temeljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.


AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: sveučilišni magistar/ra nutricionizma i znanosti o hrani
  • kratica naziva: univ. mag. nutr.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam, sveučilišni magistri nutricionisti su visoko obrazovani stručnjaci za rad u prehrambenoj industriji na poslovima vezanim uz sigurnost i kvalitetu hrane, u istraživanju i razvoju, u institucijama za kontrolu ili u državnoj upravi.

Ovaj profil zanimanja omogućava i rad na planiranju i organizaciji prehrane te pripreme hrane u ugostiteljstvu, bolnicama, vojsci itd., te rad u državnim ustanovama na poslovima edukacije i promocije zdravlja (bolnice, škole, mediji i sl.). Uz osnovna znanja iz prirodnih znanosti, magistri nutricionisti imaju usvojena i specifična znanja iz područja nutricionizma, mikrobiologije i analize hrane te zakonodavstva, neophodna za procjenu hrane s nutritivnog, senzorskog, mikrobiološkog i toksikološkog aspekta.


MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA

Nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija, sveučilišni magistar može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih specijalističkih studija ili doktorskih studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Biotehnologija