Poslijediplomski sveučilišni studij - Prehrambena tehnologija i nutricionizam

Naziv studija: poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam


Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Znanstveno područje: biotehničke znanosti (polja: prehrambena tehnologija i nutricionizam)


Trajanje studija:

- u punom radnom vremenu: tri godine

- s dijelom radnog vremena: pet godina


Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

- smjer prehrambena tehnologija: doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti,  znanstvenog polja Prehrambena tehnologija

- smjer nutricionizam: doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti,  znanstvenog polja Nutricionizam


Uvjeti upisa na studij:

Pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek imaju kandidati koji su završili diplomske / dodiplomske studije iz polja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, dok oni koji su završili srodne dodiplomske ili diplomske studije (npr. farmaciju, kemijsko-tehnološko inženjerstvo, agronomiju, biologiju, kemiju i sl.) u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu imaju pravo upisa uz uvjet da polože ispite iz kolegija s preddiplomskog i/ili diplomskog studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, a koji se smatraju neophodnim za pohađanje poslijediplomskog sveučilišnog studija iz Prehrambene tehnologije i nutricionizma.

Poslijediplomski sveučilišni studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij u odgovarajućem znanstvenom polju s najnižom prosječnom ocjenom 3,50 odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente. Iznimno, pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena dodiplomskog ili diplomskog studija ispod 3,50 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali. Odluku o odobrenju upisa donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

Pristupnici strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.


Troškovi studija: 45.000,00 kn 


VODITELJ STUDIJA


prof. dr. sc. Đurđica Ačkar


INFORMACIJE:

Ana Golik,  mag oec.

tel: 031 490 431

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: www.ptfos.unios.hr