Marija Banožić, suradnica na ByProExtract projektu i Stela Jokić, voditeljica projekta sudjelovale su na skupu „Duhan i duhanski proizvodi:jučer, danas, sutra˝ koji se održao 11. veljače 2022., putem platforme Zoom. Organizator skupa je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Predavanje pod nazivom „Mogućnosti iskorištenja duhanskog otpada“ održala je Marija Banožić, član ByProExtract tima.

Javna obrana doktorske disertacije Marije Banožić pod naslovom „Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz duhanskog otpada“ održana je 21. siječnja 2022. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Doktorska disertacija je izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Stele Jokić, a u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909). Doktorandica je kvalitetno prezentirala svoje istraživanje provedeno u sklopu projekta, nakon čega je odgovorila na pitanja Povjerenstva. Na osnovu svega prezentiranoga Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je doktorandica Marija Banožić uspješno obranila doktorski rad.
Doktorsku disertaciju možete pregledati klikom na POVEZNICU.

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Silvije Šafranko, mag. chem. pod nazivom „Priprava i modifikacija ugljikovih kvantnih točaka iz kore klementine: Fizikalno-kemijska karakterizacija i ispitivanje farmakološke aktivnosti dobivenih nanočestica“ održana je 18. siječnja 2022. godine (utorak) u 12.00 h u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18. godine pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije, pred članovima Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti te pred nastavnicima i suradnicima PTF-a.
Predloženo istraživanje će se provesti u sklopu ByProExtract projekta.

Javna obrana diplomskog rada Dejana Đerića, pod naslovom “Sušenje raspršivanjem u proizvodnji proteina sirutke “ održana je 13. siječnja 2021. na Agronomskom i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Mostaru. Rad je izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Stele Jokić.
Eksperimentalni dio diplomskog rada realiziran je u sklopu projekta “Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla” (HRZZ-UIP-2017-05-9909). Student je kvalitetno prezentirao svoje istraživanje provedeno u sklopu projekta, nakon čega je odgovorio na pitanja Povjerenstva. Na osnovu svega prezentiranoga Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je student Dejan Đerić uspješno obranio diplomski rad s ocjenom izvrstan.

Diplomski rad možete pregledati klikom na POVEZNICU.

Dana 20. prosinca 2021. godine održan je završni sastanak članova projektnog tima na kraju 4. godine provedbe projekta. Dogovorene su sve aktivnosti za petu godinu provedbe projekta ByProExtract. S obzirom na zajednički rad partnera na projektu i s obzirom na velik broj radova koji su do sada proizašli na projektu svi su uvjereni u nastavak uspješne suradnje i vesele se novim znanstvenim spoznajama.
Sastanku su prisustvovali svi članovi tima. Sastanak je održan online preko ZOOM platforme radi trenutne epidemiološke situacije oko COVID-19.

 

Silvija Šafranko, suradnica na ByProExtract projektu, sudjelovala je na 5. Simpoziju sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju usmenim izlaganjem teme „The Preparation and Modification of the Biomass-Derived Carbon Quantum Dots – Investigating their Potential in Biomedical and Pharmacological Application“. Zbog trenutne epidemiološke situacije, Simpozij se održao virtualno 30. studenog 2021. godine putem Zoom aplikacije. Organizator Skupa je Hrvatsko kemijsko društvo i Fidelta d.o.o.

Dana 30. studenog 2021. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku organizirana je 3. po redu konferencija „Dani mladih istraživača“ s ciljem okupljanja mladih istraživača i znanstvenika Sveučilišta u Osijeku.
U organizaciji ovogodišnjeg skupa sudjelovali su Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo i Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek te tri Odjela Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odjel za biologiju, Odjel za kemiju, Odjel za fiziku).
Prof. dr. sc. Stela Jokić, voditeljica projekta i Silvija Šafranko, suradnik na projektu ByProExtract, bile su članovi organizacijskog odbora Dana mladih istraživača.
Marija Banožić, suradnik na ByProExtract projektu održala je predavanje pod nazivom „Extraction of bioactive compounds from tobacco waste“. Kroz svoje predavanje predstavila je svoju doktrosku disertaciju koja je nastala u sklopu ByProExtract projekta.

U četvrtak, 28. listopada 2021. godine objavljen je kratki članak o doktorandima s područja općine Čačinci, ujedno mjesta odakle nam dolazi čalnica projektnog tima Silvija Šafranko. U kratkom intervju, prikazan je životopis i postignuća naše doktorandice.

Cjeloviti članak pročitajte klikom na LINK!

Kongres “World Congress on Food Safety and Nutrition Science” se trebao održati in vivo u Rimu, Italiji u periodu od 25.-26. listopada 2021. godine, međutim zbog trenutne epidemiološke situacije, kongres je ipak održan virtualno. Članica ByProExtract tima, Marija Banožić, sudjelovala je na konferenciji usmenim izlaganjem s radom “Effect of high voltage electric discharge on the extraction of phenolic compounds from mandarin (Citrus unishu M. var. okitsu) peel waste” (autori: Marija Banožić*, Silvija Šafranko, Dora Bogadi, Stela Jokić). Cilj konferencije je bio okupiti stručnjake i znanstvenike s područja znanosti o prehrani I nutricionizmu kako bi podijelili svoja znanja i iskustva u najnovijim dostignućima u kemiji hrane i općenito, prehrambenoj industriji.

Članak možete pročitati klikom na sliku.