Big Brand Bootcamp Osijek 2021, Klimatski prihvatljiva poljoprivreda i proizvodnja hrane

U prilogu se nalazi poziv za sudjelovanje na Big Brand Bootcamp Osijek 2021. pod nazivom „Klimatski prihvatljiva poljoprivreda i proizvodnja hrane“.
Događaj će biti organiziran 7. i 8. lipnja 2021. godine, u organizaciji Tera tehnopolis d.o.o. i EIT Food (Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, poljoprivredno-prehrambeni sektor).