FF - laboratorijske vježbe

Vježbe će se izvoditi u sobi 77 (laboratorij na 1. katu gdje ste imali vježbe iz Kontrole kakvoće hrane) prema objavljenom rasporedu.

 

Molim Vas da na vježbe dođete 10-ak minuta ranije te da sa sobom ne nosite nikakve suvišne stvari. Osobna zaštitna sredstva (mantil, maske) su obvezna!

 

Kontrola tjelesne temperature i ulaz u zgradu biti će na kolnom ulazu i/ili na glavnom ulazu (ovisno o tjednu u kom su vježbe - na kontrolnim točkama će vas preusmjeriti).

 

Sve ostale detalje vezane uz vježbe možete vidjeti u okviru e-kolegija na sustavu Merlin.