Kemija i tehnologija vina - laboratorijske vježbe

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Kemija i tehnologija vina

 

Obavijest studentima II. godine diplomskog studija (ZoHiN)

 

Laboratorijske vježbe iz gore navedenog kolegija započinju u srijedu 27.4.2022. prema objavljenom rasporedu. Na vježbe je potrebno ponijeti:

- kutu, kuhinjsku krpu;
- bijele A4 papire za pisanje izvješća i kalkulator;

Materijale za vježbe možete pronaći u sustavu Merlin (nije potrebno printati).

Dolazak na vježbe je obavezan i nisu dozvoljene izmjene studenata među grupama!

Vježbe će se održavati u suterenu (katakombe) u laboratoriju za Tehnologiju vina (br. 17).