Mikrobiologija hrane - laboratorijske vježbe grupa G5-G8

Obavijest, studentima II. godine preddiplomskog studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Laboratorijske vježbe iz kolegija Mikrobiologija hrane za grupe G5-G8 će se održati prema sljedećem rasporedu u Studentskom laboratoriju Opće mikrobiologije i Mikrobiologije hrane:

Grupa

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

5. termin

G5 utorak 14-19h

16.11.

23.11.

30.11.

07.12.

14.12.

G7 srijeda 11 -16h

17.11.

24.11.

01.12.

8.12.

15.12.

G6 četvrtak 11:30-16:30h

25.11.

02.12.

09.12.

16.12.

20.12.

G8 petak 14-19h

22.11.

26.11.

3.12.

10.12.

17.12.

U Osijeku, 11. studenog 2021. godine      prof. dr. sc. Hrvoje Pavlović