Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2022./2023.

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2022./2023.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih i diplomskih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
U akademskoj godini 2022./2023. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje ukupno 90 studentskih stipendija i 5 studentskih potpora prema kategorijama kako slijedi:

 

A.) Stipendije za izvrsnost – 40 stipendija

A1 ZA STUDENTE VIŠIH GODINA STUDIJA – 25 STIPENDIJA
A2 ZA STUDENTE I. GODINE SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG I STRUČNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA TE I. GODINE SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA – 5 STIPENDIJA
A3 ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA I U I. GODINU STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA – 5 STIPENDIJA
A4 ZA STUDENTE UPISANE U VIŠE GODINE PRIJEDIPLOMSKOG, DIPLOMSKOG ILI INTEGRIRANOG STUDIJA TE ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA NA UMJETNIČKO-ZNANSTVENO/NASTAVNOJ SASTAVNICI – 5 STIPENDIJA

 

B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima – 5 stipendija

 

C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 45 stipendija

C1 ZA STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOG STANJA – 35 STIPENDIJA
C2 ZA STUDENTE S INVALIDITETOM – 5 STIPENDIJA
C3 ZA STUDENTE KOJI PRIPADAJU POTENCIJALNO RANJIVIM SKUPINAMA – 5 STIPENDIJA

 

D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 5 potpora

 

Više o natječaju možete pronaći na:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-i-potpora-sveucilista-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-za-akademsku-godinu-2022-2023/