Odluka o dodjeli Dekanove nagrade 2021 redovitim studentima preddiplomskog i diplomskih studija

Na temelju članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst i članka 8. Pravilnika o dodjeli Dekanove nagrade, a na prijedlog Povjerenstva za preddiplomsku i diplomsku nastavu, dekan Fakulteta donosi, sljedeću

 

O D L U K U

 

I.

Dodjeljuje se Dekanova nagrada u 2021. godini, sljedećim studentima:

 

  1. Dariu Šariću, redovitom studentu II. godine preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2019./2020. (ostvareno 60 ECTS bodova; prosjek ocjena: 4,500)

  2. Barbari Lendić, redovitoj studentici III. godine preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom II. godine studija u akademskoj godini 2019./2020. (ostvareno 60 ECTS bodova; prosjek ocjena: 4,385)

  3. Emi Šimošić, redovitoj studentici II. godine diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2019./2020. (ostvareno 59 ECTS bodova; prosjek ocjena: 4,417)

  4. Nikolini Prodanović, redovitoj studentici II. godine diplomskog studija Procesno inženjerstvo, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2019./2020. (ostvareno 60 ECTS boda; prosjek ocjena: 4,417)

  5. Petri Bratuševac, redovitoj studentici II. godine diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2019./2020. (ostvareno 52 ECTS boda; prosjek ocjena: 4,857).

II.

Nagrade iz točke I. ove Odluke sastoje se od pisanog priznanja i novčanog dijela nagrade u visini od 1.000,00 kuna neto.

 

III.

Dekan Fakulteta uručit će nagrade imenovanim studentima na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća prilikom obilježavanja 50. obljetnice Fakulteta.

 

 IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta.

 

       Dekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić