Raspored za ljetni semestar

 

 

Dragi studenti, 

 

Raspored predavanja za ljetni semestar je kompletiran i možete ga naći na uobičajenom mjestu.

 

Za većinu studijskih grupa kompletiran je i raspored za vježbe pa i njega možete naći u istom dokumentu. U preostale grupe biti će dodan naknadno.

 

Ukoliko se dogodilo neko preklapanje u obvezama prema rasporedu javite se pa ću pogledati i prema potrebi korigirati.

 

Želim Vam uspješan semestar!

 

Prodekan za nastavu i studente