STUDENTI - Vježbe raspored - ažurirano

Poštovane kolegice i kolege studenti, 

 

Obzirom da okolnosti dozvoljavaju rad s manjim grupama počevši s ponedjeljkom, 18. svibnja 2020. krenut ćemo s realizacijom laboratorijskih vježbi.

 

Imajući u vidu zaštitu zdravlja svih studenata i zaposlenika, te uzimajući u obzir prostorne kapacitete Fakulteta ali i laboratorija u kojima je predviđena izvedba vježbi utvrđeno je da će se vježbe izvoditi u skupinama od 5 studenata i to prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Na svakoj stranici u dokumentu je raspored za jednu studijsku godinu, a za razliku od klasičnog rasporeda ovaj puta za svakoga od vas navedeni su točni termini za sve predmete.

 

Za dolazak na fakultet u svrhu vježbi podrazumijevaju se sva opća pravila zaštitnih mjera.

 

Dolazak na vježbe prema predviđenom rasporedu nije potrebito najavljivati nastavnicima jer se one odvijaju prema oglašenom rasporedu.

 

Zamjena termina nije prihvatljiva a nemogućnost dolaska iz objektivnih razloga izazvanih COVID-19 pandemijom studenti su dužni prijaviti izvođaču vježbi.

 

Svima Vam želimo puno zdravlja i strpljenja u ovoj izvanrednoj situaciji!

 

Uprava Fakulteta