TEHNOLOGIJADA 2023. - ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U ZNANSTVENOM DIJELU

Dragi studenti,

 

„Tehnologijada“ je znanstveno-sportski susret studenata različitih tehnoloških struka (biotehničkih, prehrambenih,  kemijskih, grafičkih, metalurških i tekstilnih). Cilj joj je promicanje znanosti okupljanjem i poticanjem suradnje studenata i znanstvenika različitih tehnoloških struka radi podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvitka. Osim znanstvenog aspekta, jak naglasak stavljen je i na sport i rekreaciju koji su bitni za zdravlje studenata.

 

Izradom znanstvenih radova stječu se dodatna znanja koja upotpunjuju struku i stvaraju visokokvalificirane stručnjake.

 

Ukoliko ste zainteresirani i vidite da bi vaš završni ili diplomski rad mogao biti jedan od onih koji pokazuju aktivnosti na PTFOS-u molim vas da se do petka, 10. veljače 2023. u dogovoru s odabranim mentorom javite prodekanu za nastavu i studente. Fakultet može sudjelovati s najviše 5 radova  a prema potrebi orgnizirat ćemo predselekciju.

 

Izlaganjem znanstvenih radova iz područja svoje struke i slušanjem izlaganja iz ostalih struka iz kojih dolaze sudionici tehnologijade studenti stječu znanja iz istih, te se stvara veća i bolja mogućnost povezivanja svih ovih tehnologija kao i upotpunjavanje potreba pojedinih tehnologija znanjima iz područja drugih tehnologija.

 

Uz prezentiranje struke, studenti kroz sudjelovanje u znanstvenom dijelu stječu i razvijaju svoje komunikacijske vještine (govorne sposobnosti, govor tijela), uče kako savladati strah od javnog nastupa i pokazati svoje sposobnosti u provedbi i prezentaciji različitih projekata.

 

Ove godine održava se 25. izdanje „Tehnologijade“ od 24. do 30. travnja 2023. godine.   Manifestacija se održava u Trogiru u organizaciji Kemijsko-tehnološkog fakulteta Split. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek je jedan od sudionika. 
Nastavni proces tijekom tjedna tehnologijade biti će prilagođen (udaljena nastava, tjedan bez laboratorijskih vježbi, bez ispitnih rokova i parcijalnih provjera) kako studenti koji se uključe u tehnologijadu ne bi imali zaostatke u nastavi.