** ISC GREEN 2018 ** 

ZBORNIK RADOVA 1. međunarodne studentske GREEN konferencije

(preuzimanje)

KNJIGA SAŽETAKA 1. međunarodne studentske GREEN konferencije

(preuzimanje)