.

2. međunarodna studentska GREEN konferencija
2.-3. lipanj 2022.
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Osijek
Hrvatska

PROGRAM ISC GREEN 2022 Osijek Croatia