Javna nabava

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao naručitelj objavljuje obavijest da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE