Interni natječaji

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More

N A T J E Č A J za upis VIII. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma u akademskoj godini 2020./2021.

Leave review
Read More

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More

Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients

Leave review
U sklopu „Program znanstvene suradnje“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost odobren je projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients”.Cilj programa je d...
Read More

Projekt: Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed)

Leave review
Dana 4. 10. 2019. stigla je obavijest o uspješnom prolasku 3. faze postupka dodjele bespovratnih sredstava i upućivanje u sljedeću fazu, fazu 4. - donošenje Odluke o financiranju projekta: Biokonverzi...
Read More

Interni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj i implementaciju metoda od interesa za gospodarstvo

Leave review
Read More

Interni Poziv za podnošenje prijava za financiranje institucijskih znanstvenih projekata

Leave review
Read More

Interni Poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za kupnju opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme

Leave review
Read More

Natječaj za ostvarivanje prava na smještaj i raspodjelu mjesta u studentskim domovima te subvenciju privatnog smještaja za ak. god. 2019.2020.

Leave review
Na službenim stranicama Studentskog centra u Osijeku objavljen je Natječaj za ostvarivanje prava na smještaj i raspodjelu mjesta u studentskim domovima te subvenciju privatnog smještaja za ak. god. 20...
Read More

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o financiranju projekta UP.03.1.1.03.0051 Razvoj programa cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a

Leave review
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Posredničko tijelo razine 1 u postupku odabira projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.03. Provedba HKO-a na razini visokog obraz...
Read More