Događanja

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek (PRIJAVE)

Leave review
Opširnije
Raspored upisa kandidata u I. nastavnu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija

Raspored upisa kandidata u I. nastavnu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija

Leave review
Opširnije
Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnika Franje Šumanovca

Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnika Franje Šumanovca

Leave review
Opširnije
Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije pristupnice Marine Lukić

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije pristupnice Marine Lukić

Leave review
Opširnije
Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije pristupnice Leone Puljić

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije pristupnice Leone Puljić

Leave review
Opširnije
Natječaj za upis I. generacije pristupnika na zajednički interdisciplinarni diplomski sveučilišni studij Biotehnologija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek na engleskom jeziku u akad. god. 2022./2023.

Natječaj za upis I. generacije pristupnika na zajednički interdisciplinarni diplomski sveučilišni studij Biotehnologija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek na engleskom jeziku u akad. god. 2022./2023.

Leave review
Opširnije
Stipendije za CEEPUS mrežne mobilnosti u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Stipendije za CEEPUS mrežne mobilnosti u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Leave review
Opširnije
Natječaj za izbor

Natječaj za izbor

Leave review
Opširnije
INTERNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU METODA OD INTERESA ZA GOSPODARSTVO

INTERNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU METODA OD INTERESA ZA GOSPODARSTVO

Leave review
Opširnije
Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Tanje Cvetković

Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Tanje Cvetković

Leave review
Opširnije