Festival znanosti 2022

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek se 3. svibnja 2022. godine održava Festival znanosti kroz predavanja, radionice i posterska priopćenja. Tema ovogodišnjeg Festivala znanosti je ŽIVOT. Sudjelovanje na radionicama je moguće samo po pozivu.

PREDAVANJA

Prozori na listovima koji život znače

Tihana Marček

Životni ciklus stabla jabuka

Ana-Marija Gotal Skoko

POSTERI