Mjere zaštite vezane uz koronavirus (COVID-19) - preporuka postupanja

Informacije o mjerama zaštite se nalaze na stranicama Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.