Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Marije Kovač, mag. ing.

KLASA:  643-02/20-01/01
URBROJ:  2158-82-01-20-53
Osijek,  20. srpnja 2020.


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/09, URBROJ: 2158-82-06-20-15) od 20. srpnja 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću 


OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije


MARIJA KOVAČ, mag. ing.,


studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo, dana 24. srpnja 2020. (petak), u 12:00 sati, u Vijećnici Prehrambeno tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:


„Razvoj LC-MS/MS metode za određivanje reguliranih mikotoksina te njihova supojavnost u uzorcima hrvatskih žitarica“


Javna obrana doktorske disertacije održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


1. prof. dr. sc. Tomislav Klapec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić, Odjel za kemiju, Osijek - član 
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član
4. izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb – zamjena članaDekan


prof. dr. sc. Jurislav Babić