Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/01, URBROJ: 2158-82-06-21-14) od 29. siječnja 2021., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedećuOBAVIJEST

o javnoj obrani doktorske disertacijeNEBOJŠA KOJIĆ, dipl. ing.


student poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo, dana 9. veljače 2021. (utorak), u 12:00 sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:


"Utjecaj ambalaže i uvjeta skladištenja na polifenolni profil i senzorska svojstva

crnih vina podregije Podunavlje"


Javna obrana doktorske disertacije održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:


1. prof. dr. sc. Borislav Miličević, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – predsjednik

2. prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - član

3. doc. dr. sc. Maja Ergović Ravančić, Veleučilište u Požegi - član

4. izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena članaDekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić