OBAVIJEST o javnoj obrani teme doktorske disertacije DANIJELA STRAŽANAC, dipl. ing.


KLASA:  643-02/20-01/01
URBROJ:  2158-82-01-20-31

Osijek,  29. svibnja 2020.

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/02, URBROJ: 2158-82-06-20-12) od 27. veljače 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću


OBAVIJEST


o javnoj obrani teme doktorske disertacije


DANIJELA STRAŽANAC, dipl. ing.,


studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 8. lipnja 2020. (ponedjeljak), u 11:00 sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, u  branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:


„Utjecaj mljevenja pšenice na smanjenje udjela reguliranih i nereguliranih fuzarijskih mikotoksina te njihovih metabolita“


Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


  1.     prof. dr. sc. Tomislav Klapec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek – predsjednik
  2.     doc. dr. sc. Ivana Rukavina, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Osijek – članica
  3.     izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb – članica
  4.     prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek - zamjena člana