Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Ivana Buljeta, mag. ing. techn. aliment.