Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Josipa Vukoja, mag. preh. ing.