Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Melite Lončarić, mag. ing.


KLASA:  643-02/20-01/01
URBROJ:  2158-82-01-20-39


Osijek,  29. lipnja 2020.


 

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/20-06/05, URBROJ: 2158-82-06-20-07) od 30. travnja 2020., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću


 

OBAVIJEST


o javnoj obrani teme doktorske disertacijeMELITA LONČARIĆ, mag. ing.,


 

studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 6. srpnja 2020. (ponedjeljak), u 12:00sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:


 

Inhibicija lipooksigenaze derivatima kumarina, rodanina i tiazolidindiona


Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


  1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb – predsjednik

  2. prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član

  3. izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član

  4. doc. dr. sc. Valentina Bušić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana.

 


 

Dekan


prof. dr. sc. Jurislav Babić