Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Marine Lukić, mag. ing.

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/04, URBROJ: 2158-82-06-21-09) od 29. travnja 2021. godine, dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedeću
OBAVIJEST


o javnoj obrani teme doktorske disertacije


Marina Lukić, dipl. ing.
studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 7. lipnja 2021. (ponedjeljak), u 13:00sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:

„Utjecaj sorte, stupnja zrelosti plodova masline i temperature čuvanja djevičanskog maslinovog ulja na sastav i koncentracije sterola te alifatskih i triterpenskih alkohola“Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


1.    prof. dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek -  predsjednik


2.    prof. dr. sc. Stela Jokić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek- član


3.    dr. sc. Anto Mijić, znan. savj., Poljoprivredni institut Osijek - član


4.    prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - zamjena člana
Dekan

prof. dr. sc. Jurislav Babić