Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnice Veronike Barišić, mag. ing. techn. aliment.

Veronika Barišić, mag. ing. techn. aliment.,


studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam, smjer Prehrambena tehnologija, dana 7. svibnja 2021. (petak), u 13:00 sati, u Vijećnici Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, branit će temu doktorske disertacije iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, pod naslovom:

 
„Utjecaj tretmana visokonaponskim električnim pražnjenjem
na svojstva kakaove ljuske“

 
Javna obrana teme održat će se pred imenovanim Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:


1.    prof. dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek -  predsjednik
2.    prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - član
3.    prof. dr. sc. Biljana Pajin, Tehnološki fakultet Novi Sad, Srbija - član
4.   doc. dr. sc. Antun Jozinović, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - zamjena člana


Dekan

 prof. dr. sc. Jurislav Babić