Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije pristupnika Franje Šumanovca