OBAVIJEST O OBRANI SPECIJALISTIČKOG RADA

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (KLASA: 003-08/21-06/03, URBROJ: 2158-82-06-21-16) od 31. ožujka 2021., dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek daje sljedećuOBAVIJEST O

OBRANI SPECIJALISTIČKOG RADA  1. Obrana specijalističkog rada pristupnika Maria Nosića, dipl. ing. pod naslovom Vlakna jabuke kao nositelji fenolnih i hlapljivih komponenata soka kupine održat će se 7. travnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati u predavaonici 5 Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18.


  2. Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu specijalističkog rada u sastavu:

    1. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – predsjednik
    2. prof. dr. sc. Mirela Kopjar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – mentor, član
    3. izv. prof. dr. sc. Anita Pichler, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – član
    4. prof. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek – zamjena člana
                                                                                                                      Dekan

                                                                  prof. dr. sc. Jurislav Babić