Ograničeni javni poziv Visokim učilištima za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema

JAVNI POZIV


studentima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“  


1.    Predmet javnog poziva (dalje u tekstu: javni poziv) je dodjela stipendije u iznosu od 10.000 kuna po studentu za akademsku godinu 2020./2021. Pravo na dodjelu stipendija imaju redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali II. ili III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali I. ili II. godinu diplomskih sveučilišnih studija Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam.


2.    Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji su ostvarili pravo na mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.


3.    Stipendija se isplaćuje odjednom, na žiro ili tekući račun studenta u ugovorenom roku, a po sklapanju ugovora o dodjeli stipendije sa studentom.


4.    Studenti prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju elektroničkim putem u PDF formatu na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijave se podnose do 4. prosinca 2020. godine.


5.    Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u prijavi i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (prijave dostavljene izvan roka, prijave koje ne sadrže potrebne priloge ili koje sadrže nepotpisane priloge). 


6.    Za administrativnu provjeru pristiglih prijava zadužena je Studentska služba Fakulteta.

Upute za studente sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta: www.ptfos.unios.hr .


Dekan


prof. dr. sc. Jurislav Babić


PRILOZI