Naslov:

Hranom do zdravlja : zbornik sažetaka s 12. međunarodnog simpozija = With food to health : book of abstracts and papers of 12th International symposium / osijek, 24th and 25th October 2019. ; [urednici Jurislav Babić, Drago Šubarić, Midhat Jašić]

Izdavač:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku

Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

ISBN:

(Osijek): 978-953-7005-66-5