Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije

Naslov:

Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije .  [urednik Drago Šubarić]

Izdavač:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017.

ISBN:

978-953-7005-51-1

150,00 kn