Voda za sve

Naslov:

Voda za sve : II. međunarodni i VI. hrvatski znanstveno-stručni skup VODA ZA SVE - Knjiga sažetaka = 2nd International and 6th Croatian Scientific and Professional Conference WATER FOR ALL - Book of Abstracts / urednica: Habuda-Stanić, Mirna

Izdavač:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2016.

ISBN:

978-953-7005-39-9