Značenje selena za zdravlje

Autor/i:

Tomislav Klapec, Milena L. Mandić i Ljiljana Primorac

Naslov:

Značenje selena za zdravlje

Izdavač:

Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek 1998.

ISBN:

953-97478-1-3