Dražen Marček

Odluka o izboru zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik

Leave review
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Read More

Obavijest o rezultatima I. i II. razine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste

Leave review
Read More

Rezultati pisane provjere znanja (testiranja) - I. razine odabira kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste

Leave review
Read More

POZIV NA TESTIRANJE

Leave review
Read More

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Read More

N A T J E Č A J za upis VIII. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma u akademskoj godini 2020./2021.

Leave review
Read More
Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam

Leave review
Read More

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More