Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek