Projekt: Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed)

Dana 4. 10. 2019. stigla je obavijest o uspješnom prolasku 3. faze postupka dodjele bespovratnih sredstava i upućivanje u sljedeću fazu, fazu 4. - donošenje Odluke o financiranju projekta: Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed).


Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirela Planinić.

Vrijednost projekta: 8.560.568,48 kuna


Navedeni projekt financira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ modaliteta KK.01.1.1.04. „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“.

Čestitke voditeljici projekta prof. dr. sc. Mireli Planinić i projektnom timu.

Uprava PTFOS-a