OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA_RASPORED ZA USMENI_PISMENI OD 31.1.2023.

PONEDJELJAK 6.1.2023.

9.00 h

Baotić Gabrijela

Brezar Mia

Golubov Leona

10.30 h

Janjatović Ramona

Kajzogaj Josip

Kotromanović Ena

UTORAK 7.1.2023.

9.00 h

Kučinac Latica

Mikulčić Katarina

10.00 h

Nanić Emma

Tepurić Anđa

Konzultacije će se održati u ponedjeljak 6.1.2023. u 9.30 h u kabinetu predmetnog nastavnika.