RASPORED ZA USMENI ISPIT IZ OAK_PISMENI 21.6. 2022

PONEDJELJAK 27.6.2022. 

9.00 h

Pranjić  Jana      

Tomić    Anamarija          

Pedljo   Ivan      

10.30 h

Nikolić  Nika      

Milovac Matea 

Makar   Ivana    

12.00 h

Hanić     Laura    

Andrle  Dora     

Macner Filip       

13.00 h

Ivanac   Lara      

Lovaković            Ivana    

Kelava  Barbara

14.00

Boškić   Matea 

Iživkić    Vlatka  

Konzultacije će se održati u ponedjeljak u 8.30 h u kabinetu predmetnog nastavnika.